torsdag 9. september 2010

Antirasismen den nye rasismen?

Ja, det har jeg med flere hevda over lang tid nå. Nå virker det jo som om utlandet også har lagt merke til dette fenomenet. Styrt i fra ytterste venstre til langt inn i midten av norsk politikk og Åndsliv. Det er jo en helt merkverdig situsjon vi har opplevd her i landet de siste årene. De som snakker om at andre ser verden svart/hvit, gjør det jo så til de grader sjøl. De evner jo ikke å se at ting henger i sammen. Feks pga muren som er satt opp er bombeangrep inne i Israel redusert i fra flere angrep på feks busser og kafeer redusert fra flere i uka til knapt noen.

Det eneste de ser er hva Israel gjør. Skjønner de ikke at det finnes sammenhenger i israels handlinger? Neida, alt er alltid og bare israels feil. Akkurat som vesten generelt alltid er de eneste som gjør feil. Alt i fra slaver til flomkatastrofer er vår feil. Alle andre er vissnok bare engler som er utsatt for vestlig aggresjon og imperialisme og derfor kan alle deres handlinger unnskyldes med det. Det er vår feil, blir vi forklart.

Hvor lenge skal vi fortsette å finne oss i at disse sjølutnevnte moralskempatiske intelligensian skal få lov til å definere min og din påståtte uforstand og umoral?

Stoltenberg er ansvarlig for å ha tatt et av europas mest rasistiske partier inn i regjering, nå merkes det i verden rundt oss.

Hevder at jødehatet øker i Norge
Antisemittismen vokser i Norge, og Norge er det eneste landet som demoniserer Israel i en slik grad, hevder forfatteren Manfred Gerstenfeld. I går ble en egen konferanse om temaet avholdt i Jerusalem.

Å kritisere Israel er selvfølgelig legitimt, det er ikke det dette dreier seg om. Dette dreier seg om en så skjev fokusering at det til sjuende og sist har ført til en demonisering, en avmenneskeliggjøring, sier Gerstenfeld, en hollandskfødt miljøvernekspert som i de senere årene har jobbet som politisk konsulent.

Andre kriterier
For kort tid siden utga Gerstenfeld en bok kalt «Bak humanismens ansikt», som tar opp Norge og Sveriges forhold til Israel. I boken hevder han at staten Israel i Norge blir bedømt etter andre kriterier enn andre land. Det er det som, ifølge Gerstenfeld, ligger til grunn for hans anklage om at antisemittismen vokser i Norge.

Ny form for rasisme
Manfred Gerstenfeld er ikke overrasket over at en kan finne en voksende antisemittisme i akkurat Skandinavia, land med utpregede antirasistiske og humanistiske tradisjoner. Han sier han er vel kjent med menneskerettighetsarbeidet i Norge, men mener at disse tradisjonene, paradoksalt nok, kan ha åpnet for en ny form for rasisme.

En vanlig antakelse her er at ikke-hvite mennesker alltid er ofre. Og hvis man sier dette, fratar man dem evnen til å ta ansvar for sine egne liv, være ansvarlige, som jo er et grunnleggende menneskelig trekk. Man gjør dem mindre menneskelige, de er blitt mindreverdige. Og dette blir en rasisme mot ikke-hvite mennesker man i utgangspunktet ville hjelpe, sier han.

Anti-israelsk
Hvorvidt det offisielle Israel støtter anklagene som ble ytret er vanskelig å måle, men det er ingen hemmelighet at diplomater ved det israelske UD har hevdet at det er i Norge av alle landene i Europa at stemningen er blitt mest anti-israelsk.
Dagsavisen

Antiantirasistisk
Fabelfjes

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar