lørdag 11. september 2010

Hvordan virker hjernevask? 3

Hva er problemet og hvorfor er det et problem?

Problemet med ordskifte og omdefineringer er at folk ikke ser hva som skjer, man forledes til å tro at ting er annerledes enn de faktisk er.

Jeg vil gi ett eksempel på hva jeg mener med det:
Jeg mener jo at feks ordbedrag som bedrives er... man vil jo ikke ha sorteringssamfunnet og dermed innfører man ordet kvotering som jo betyr akkurat det samma... for meg blir det jo da helt latterlig. De går for kvoteringssamfunnet, men altså ikke sorteringssamfunnet.

Folk skjønner dermed ikke ordenes reelle betydning og raljerer med det, mobber andre og så ser de jo ikke at de i bunn og grunn gjør akkurat det samma ... de bruker ikke speil. Mobber andre med at de liksom er etiskmoralsk bedre enn de som mobber. Med rett til å mobbe, latterliggjøre! De trenger ikke høre argumenter, fordi de tror de veit svaret og i denne sammenheng: (hu)Man er rasist.

Poenget mitt er jo at folk leser ikke ordenes rette betydning, men oftest hva de tror det står! Med dette mener jeg ikke at folk Er dumme, men de blir lurt. Dette er hva hjernevask er all about. Man blir lurt av profesjonelle hjernevaskere. Man er da det vi kaller en "nyttig idiot", uten å nødvendigvis være en idiot.

Fra Fremskritt:(21.08.04)
”innvandrer” og ”eksotisk” Svartelistet i NRK
NRK, som lydig talerør for det offisielle Norge, ikke skyr noen anstrengelser for å hjelpe oss villfarne å komme på nye og bedre tanker. Språk er som kjent makt, og statskanalen har påtatt seg å rense det Norske språk for ord og uttrykk som man frykter kan inspirere til uønskede tanker om innvandrere og innvandring, etter modell av forfatteren Orwells ”nyspråk” i skrekkvisjonen ”1984”.

Dette oppdraget er gått til NRK Østlandssendingen, altså til distriktskontoret for Oslo og Akershus, som har utarbeidet en intern svarteliste over ord som ikke bør forekomme i sendingene. Fremskritt bringer her et utdrag av NRKs svarteliste, til skrekk og advarsel:

Fjernkulturell:
Fjern og fremmedsammensetninger av denne typen er begreper som har til hensikt å kontrastere, skape distanse, som virker ekskluderende og fungerer diskriminerende.

Fremmedfiendtlig:
Dette begrepet og ”fremmedfrykt” gir slik det brukes i dag, gir inntrykk av at det er lov til å ha frykt for ”fremmede”. De bør erstattes med fordommsfull og diskriminerende.

Innvandrer:
”En utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge, som har utenlandskfødte foreldre”(Stortingsmelding 17). Dette er en nøktern og begrensende definisjon av innvandrerbegrepet som utelukker de mindre presise ”innvandrerbakgrunn”, ”2. generasjons innvandrer”. Vi anbefaler begrenset bruk a ”innvandrer” fordi det i dagligtalen misbrukes til å omfatte langt flere enn dem som passer inn i definisjonen over.

Eksotisk:
”Fremmedartet” er en ordsammenstilling med ”fremmed” som for mange har en positiv klang. Det er likevel et begrep som bare kan brukes subjektivt og er dårlig egnet til generaliseringer. Å få sin egen kultur definert som eksotisk oppfattes ikke like positivt. Og hva er eksotisk mat for en skoleklasse i Oslo i dag?

Farget/Fargerik:
Meningsløse begreper når de brukes om mennesker eller en forsamling av individer.

Mulatt:
Betyr egentlig blanding av hest og esel og egner seg svært dårlig til karakteristikk av mennesker.

Neger:
Ordet er negativt ladet pga slavehistorie og undertrykkelse(jfr. Negerarbeid) og oppfattes diskriminerende.

Utlending:
Bør bare brukes om turister og utenlandskfødte personer som ikke er fast bosatt i Norge.

Våre nye landsmenn:
Brukes stort sett ironisk og anbefales ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar