torsdag 9. september 2010

Hvorfor ikke masseinnvandring?

Jeg er etter sigende en historieløs, kunnskapsløs, nazistisk, fascistisk, rasistisk, IQløs, xenofob og fremmedfryktende frepper. For å nevne noen av kjælenavnene jeg har fått. Av de som påberoper seg 2 tanker.

Nå forekommer det jo slik at den menneskelige hjerne kun har erfaringer og lærdommer, sin individuelle historie som grunnlag for å spå framtid, det er også langt viktigere å overleve enn å huske dønn riktig. (Kanskje jeg husker feil?)

Feks Det betyr at all kunnskapsløshet angående temaet hijab og mohammedisme grunner i svsegmentet som jo gjorde ikkedemokratisk kupp innen historieundervisning, har forrådt oss(nordmenn) for evnen til å skjønne verden rundt oss i stor nok grad til å spå fremtid så korrekt som mulig. De har snytt oss, og seg sjøl.

Nyttige idioter som de er, arven fra Sovjet som til alt overmål empirisk ikke eksisterer lenger. De er beviset på hvor effektivt hjernevask faktisk Er. Slagordene står sterkt, ja faktisk så sterkt at de med 2 tanker slettes ikke trenger å høre noen argumentasjon, fordi de allerede veit hvem jeg er. Slagordene forteller dem det. Svarene står der -> på plakaten!

Det gjelder å bruke skylapper må vite! Da blir verden rosenrød og veldig koselig, alle danser rundt og synger barn av regnbuen og ingen av dyrene i Hakkebakkeskogen spiser hverandre lenger.

Derfor kommer jeg her og nå med noe som bør få en hver til å våkne opp:

NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt
Lav yrkesaktivitet blant innvandrere kan føre til enorme kostnader for Norge de neste tiår. Integreringspolitikken må legges om for å unngå alvorlige nasjonaløkonomiske problemer, mener NHO. HALVOR TJØNN

De dramatiske perspektivene strekes opp i NHOs magasin Horisont, som utkommer denne uken. Sammen med flere fremtredende forskere beskriver NHOs egne eksperter en utvikling som har gått fra galt til verre de siste årene, og som vil akselerere ytterligere i nær fremtid:

Bare frem mot 2015 vil andelen innvandrere i befolkningen fordobles, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Andelen unge med bakgrunn fra den tredje verden vil vokse sterkt.

Sjokktall om trygdede innvandrere
Rødgrønne advarer mot regjeringens kutt-utvalg
Av Erlend Skevik 29.07.2009 kl. 18:38 Kilde: VG NETT

Økt innvandring har fått trygdeutgiftene til å eksplodere, og regjeringen vurderer kutt. Initiativet møter kraftig motstand blant rødgrønne stortingsrepresentanter.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bare halvparten av innbyggerne i Norge har arbeidsinntekt. For ikke-vestlige innvandrere er tallet kun 33 prosent. Samtidig har både arbeidsinnvandringen og tallet på asylsøkere økt kraftig de siste årene, skriver Aftenposten.

Ingen teller de tomme pultene

Hvert år er det mange elever som ikke dukker opp til skolestart. Hvor mange de er eller hvorfor de uteblir, er det ingen som har full oversikt over.

Kunnskapsdepartementet bekrefter at det verken eksisterer statistikk eller overordnede retningslinjer for hvordan ansatte i skolen skal forholde seg til ugyldig fravær fra undervisningen. Hver enkelt skole må ta affære når pultene står tomme.

– Hvert år er det mange barn som uteblir, uten at det er gitt gyldig fraværsårsak. Per i dag er det en masse antakelser rundt årsaker og konsekvenser. Vi ønsker oss statlige retningslinjer for hvordan skolene skal opptre. Dessuten er det uhyre viktig å kartlegge og få full oversikt over omfang og årsaker. Uten systematisk registrering kan vi ikke gripe skikkelig tak i problemet, sier leder Loveleen Brenna i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til NTB.

Altså her igjen skal vi ikke få greie på faktiske forhold. Rødgrønne taskenspiller ved hjelp av “kjønnsforskerne” i SSB, bør dømmes for sine handlinger og løgn. Hva er deres motivasjon? Tenk deg å kalle noe så løgnaktig for KUNNSKAPDEPARTEMENTET! Helt fabelaktig. DESinformasjonsdepartementet er en mer riktig og dekkende benevnelse.

I ABCnyheter kan vi i dag lese om en lærervikar og hans verden, en helt annen verden enn den Stavrum og andre fantaster lever i. Fra virkelighetens Norge i året 2010. Jeg klipper:

Lennon for muslimer
Et stort problem skolen sliter med er integrering av innvandrere. For det første kommer morsmålsundervisningen i veien for norskopplæringen. Det er galskap at somaliere skal lære somalisk på norske skattebetaleres regning, når det de trenger for å lykkes her er norsk!

For det andre er skoler med innvandrerflertall på defensiven overfor Koranens dogmer, i stedet for å trumfe sekulære verdier. Da jeg underviste en fjerdeklasse i religion kom vi til et kapittel i RLE-boken Vi og verden som oppfordrer læreren til å synge John Lennons «Imagine» med elevene. CD-en som fulgte med boken inneholdt bare halve sangen, og attpåtil i en dårlig coverversjon, så jeg tok med originalversjonen hjemmefra og delte ut teksten til hele klassen.

Sangen begynner slik: «Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try/No hell below us, above us only sky.» En vakker tekst og nydelig melodi, men det ble ikke noe allsang. Den muslimske halvdelen av klassen var nemlig dypt fornærmet. Alle jentene med hijab holdt seg for ørene og ropte at jeg ikke hadde lov til å spille denne sangen fordi helvetet faktisk finnes. De hvite, etnisk norske elevene satt passive og hørte på tiradene av islamistisk intoleranse. Undervisningen foregikk altså på en skole i Oslo, selv om det minnet mer om landsbygda i Pakistan.


Kristin Halvorsen reagerer etter at VG i dag kunne melde at norskspråklige elever kan være i mindretall i Oslo-skolen i 2021, om dagens utvikling fortsetter.

For ved hele 58 grunnskoler i hovedstaden er norskspråklige elever i et mindretall, viser helt ferske tall fra Utdanningsetaten i Oslo. Det er i alt 136 grunnskoler i Oslo, og i løpet av de siste fem årene har 18 nye fått flertall av elever som ikke har norsk som morsmål.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=591880

BAKGRUNN: Norskspråklige elever kan bli i mindtretall
De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58.

Ved årtusenskiftet hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn.

Ti år senere er andelen steget til 40 prosent. Andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen har vokst med ett prosentpoeng i året, noe som betyr at elevene med norsk som morsmål vil være i mindretall i 2021, om økningen fortsetter som i dag.

1 kommentar:

  1. "Vi og verden som oppfordrer læreren til å synge John Lennons «Imagine» med elevene. CD-en som fulgte med boken inneholdt bare halve sangen, og attpåtil i en dårlig coverversjon, så jeg tok med originalversjonen hjemmefra og delte ut teksten til hele klassen."
    - da jeg gikk på skolen sang vi "en himmel full av stjerner", "sommerfugel i vinterland" og "blowin in the wind" for full hals mens tramteateret fikk spre propaganda på lørdagskveldene. hjernevasken begynte for lenge siden

    SvarSlett