torsdag 9. september 2010

Ja, hvorfor skjer dette?

Det korte svaret ligger i FN, de ønsker å bygge et verdenssovjet. Med norske politikere i hovedrollen! Jens og Jonas. Er det derfor fru Halvorsen greier å svelge karavaner? Målet helliger midlene. Alt for sosialismen. Internajonale sosialister snakker sammen.

Denne artikkelen kommer garantert til å bli utvida og jeg legger i første omgang ut en link, hvor jeg ber dere lese hva Rlike skriver, jeg siterer han litt og korrigerer hans feil i det første avsnittet, dette er henta fra en debatt i VGD. Rlike er en av de aller beste og mest etterrettelige debattantene der:

Rlike:
Ambisjonene for Norge er fullstendig fraværende. Det finnes ikke en eneste visjon for hvilket land Norge skal være om 50 eller 100 år.

Til tross for at Norge aldri har vært rikere enn i 2010, så satses det ikke ei krone mer enn absolutt nødvendig på å bygge landet. Tvert imot. Det bygges ned mens overskuddskapitalen samler seg opp i de stadig mer ustabile og risikofylte aksjemarkedene.

Så hva skal pengene brukes til, kan en undre seg. "Fremtidige pensjoner" er svaret. Men det har alltid vært slik at fremtidige pensjoner betales fortløpende av de som jobber.

Hvorfor behøver vi plutselig en pengebinge på flere tusen milliarder kroner for å finansiere pensjoner?

Eldrebølgen, får vi høre.

Men befolkningstilveksten har aldri vært høyere. Det har aldri blitt født flere barn i Norge, og aldri har befolkningen steget så raskt. Befolkningen øker langt raskere enn antallet eldre.

Altså burde vi stå bedre rustet mot en eventuell eldrebølge for hver dag som går?

Men elefanten i rommet er selvfølgelig kostnadene ved det flerkulturelle paradis, som vil omfatte opptil 5 millioner personer med innvandrerbakgrunn om 50 år. Over 60% av befolkningen.

Og når vi vet at yrkesdeltakelsen blant innvandrere er lavere, skatteevnen er lavere, skatteviljen er lavere, og at de forbruker velferdstjenester i langt større grad, sier det seg selv at om denne befolkningen skal utgjøre 5 millioner om 50 år, så holder det ikke engang med et oljefond for å opprettholde de grunnleggende tjenester vi har i dag.

Så hvorfor er innvandringen så viktig at både velferdsstat, oljefond og grunnleggende samfunnstjenester må oftes på det flerkulturelle alter?

Jo, fordi innvandringen og det flerkulturelle samfunnet er en del av den store drømmen blant dagens sosialdemokratiske eliter: først et forenet Europa hvor nasjonalfølelse er erstattet med "den Europeiske ide", og deretter en forenet verden, hvor "den europeiske ide" erstattes med "den globale ide".

For å få til dette, må nasjonalstat og nasjonalfølelse utvannes.

For å få til dette, åpnes det for en massiv innvandring av personer uten slik brysom nasjonalfølelse og melankolsk mimring om "nasjonale verdier" eller "nasjonal kultur".

Den sosialdemokratiske eliten ser for seg et Europa med en flora av kulturer, med åpne grenser, og med et felles demokrati, hvor alle Europeere har de samme retigheter og plikter, hvor arbeidstakeren varer og kapital forflytter seg hindringsløst over de gamle landegrensene, med de samme rettigheter og plikter for alle borgere av det forente Europa. Disse tegningene i brosjyrene fra Jehovas Vitner er puslete i forhold til tanken om det forenede, mulitikulturelle, multinasjonale globale samfunn.


Og jeg svarer han:

Dette er jo knapt sant. Visjonene er jo der, vi skal bare ikke få vite av dem.

Jeg skal i dette innlegget hjelpe deg med den dokumentasjonen som er essensen i hele opplegget, den jeg påstår blir oversett og fortia.

Dette fant jeg en gang på AP's egne sider og er blitt borte etter at jeg har brukt den som sannhetsvitne. Det jeg finner utrolig er jo at den faktisk blir så fortia, at jeg ikke en eneste gang er blitt angrepet for det som jo burde kunne være noe å angripe meg for, i denne artikkelen:

Ny verdensorden:

Selv om høydepunktene var mange og kom tett, så gjorde besøket av Kofi Annan og Gro Harlem Brundtland et dypt inntrykk. Med deres budskap om solidaritet med mennesker i alle land og den samme solidariteten med fremtiden gjennom en ansvarlig og kraftfull miljø - og klimapolitikk, bekreftet og forsterket de begge Jens Stoltenbergs innledningstale.

Kofi Annan trakk de historiske linjene fra Brundtland kommisjonen og Miljø - og utviklingskonferansen i Rio i 1992 og frem til i dag. Hans budskap er at forandring er mulig, Gros arbeid i kommisjonen og Rio erklæringen forandret verden. I dag trenger vi også forandringer. Vi må få alle mennesker ut av fattigdom, vi må skape en ny verdensorden med fred og frihet og vi må sikre alles menneskerettigheter, spesielt kvinnenes.

Ved siden av å gi sterk støtte til Jens ambisiøse og dristige klimamål, ga Gro oss et historisk tilbakeblikk. Hun ga delegatene en leksjon både i miljøarbeidets internasjonale og nasjonale historie. Samtidig var talen en sterk hyllest til FNs tidligere generalsekretær og det arbeidet han hadde utrettet for verdenssamfunnet. Dette i tillegg til tidligere statsminister Oddvar Nordlis levende historiefortelling, samt hans klare formaning om ikke å overlate utviklingen av samfunnet til de blinde markedskreftene, var sterke og flotte opplevelser.

Allikevel - og på tross av strålende - og til dels glitrende taler av Jonas Gahr Støre og Martin Kolberg, er det landsmøtetalen til partileder og statsminister Jens Stoltenberg som ga sterkest inntrykk. Etter å ha holdt en god tale der han omtalte det norske samfunnet, politikkens muligheter og sosialdemokratiets styrke, lanserte han partiledelsens offensive forslag til klimamål. Og det er de dristigste og mest omfattende mål for reduserte utslipp av klimagasser som noen gang er lansert, og det er nødvendighet at Norge tar et særskilt ansvar. Partilederens argumentasjon for dette var overbevisende og landsmøte viste med sin mottakelse at de sluttet fullstendig opp om disse, noe som kom klart frem også senere da landsmøtet vedtok disse enstemmig.
http://ostfold.arbeiderparti.no/index.gan?id=880&subid=0

Aha, Ny verdensorden dreier det hele seg om. Hvordan kan vi vite det? Jo, internasjonale sosialister snakker sammen. Vi veit at Labour i England er/var Jens Stoltenbergs beste venner i Europa. Hva skjedde i England, skjedde ikke AKKURAT det samma i Norge? Jo, både retorisk og fysisk. Latterliggjøring og brunbeising bare man var det minste skeptisk. Les her:

UK: Hemmelig plan bak Labours masseinnvandring?

By Nina Hjerpset-Østlie on Oktober 25, 2009 5:31 EM

Andrew Neathers, tidligere rådgiver for Labour, påstander har ført til beskyldninger om at Blair-regjeringen med hensikt skjulte en plan om å åpne Storbritannias grenser for masseinnvandring for å endre den britiske kulturen for alltid. Planen skal ha blitt holdt skjult fordi regjeringen fryktet et tilbakeslag dersom den ble offentliggjort. Et av motivene for å åpne grensene skal ha vært å ydmyke høyresidens (Toriene) opposisjon mot innvandring:

Den Engelske delen oversatt til Norsk med Google translate

Jack Straw og Tony Blair "uærlig" skjulte en plan for å tillate mer innvandrere og gjøre Storbritannia mer flerkulturelt fordi de fryktet en offentlig tilbakeslag hvis den ble offentliggjort, har det blitt hevdet.

Påstanden ble gjort etter en tidligere Labour-rådgiver sa Regjeringen åpnet UK grenser dels å ydmyke høyreorienterte motstandere av innvandring.

Andrew Neather, som arbeidet for Mr Straw da han var innenriksminister, og som en tale forfatter for Mr. Blair, hevdet en hemmelig rapport fra regjeringen i 2000 til orde for masseinnvandring å endre Storbritannias kulturelle make-up for alltid.


Rlike skriver videre i en annen posting i samma tråden jeg har referert han tidligere:
For å gjøre folket mindre nasjonalistisk og trangsynt, slik at de lettere vil la seg innlemme i det internasjonale fellesskapet, startet man altså en massiv innvandring, slik at nasjon, språk, og kultur ikke lengre skulle være bremseklosser for internasjonaliseringen. De ble viktig at innvandrerne ikke assimilerte seg og ble for norske, for da var man like langt. Forskjeller, altså multikultur måtte opprettholdes.

St.meld.nr.74 (1979-80) «Om innvandrere i Norge»: Innvandrergrupper må informeres om assimilasjonsrisikoen ved fulldagsopphold i vanlige norske barnehager.

"Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturellt/pluralistisk samfunn som vi er inne i (...) En ønsker ikke å stille noe krav om at innvandreren skal bli mest mulig norsk, (assimileres) selv om han eller hun vil bosette seg her for godt. "

Det var altså aldri en del av planen at innvandrerne skulle ta til seg norske verdier og kultur, tvert imot ble det lagt til rette for at innvandrerne i størst mulig grad skulle opprettholde sin egen kultur, sitt eget morsmål, osv.
http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1596452/tittel/sosialdemokratiet-paa-doedsleiet/side/1


Jasså?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar