torsdag 9. september 2010

Antirasismen

Hva er antirasismen og hva kjennetegner dets vesen?
Antirasismen kommer av hat til egeneksistens og en innbildt skyld for tidligere generasjoners ugang. Feks vikingene. Et annet moment relevant for antirasismen er rikdom. Rikdom er en vederstyggelighet vi nordmenn har gjort oss skyldige i. I særdeleshet har vi gjort oss skyldige i fisk og olje. Dette har skapt en slags norsk variant av white mans burdon. The norwegian burdon.

Ofte er antirasisten selverklært lærd, intelligent og etisk moralsk overlegen sine medmennesker (folket). Ofte har de sine røtter i fra ideologiske autoritetsideologier, der de sjøl plasserer seg som den eneste rette lære. Religion hater de som opium for folket, men sjøl ser de ikke at de er gått gjennom en renselsesprossess der de sjøl har vært utsatt for mentalmorfin. De ser heller ikke at de er prega av religion med da kristendom som grunnlag for den syndforlatelse, arvesynden de i tillegg til å påføre seg sjøl, på død og liv skal påføre andre(folket).

Ikke alle religioner er utsatt for dette hatet. I særdeleshet er det en som skiller seg ut. Dette kommer av deres egne autoritære visjoner. Uten å kunne forklare deres egne logiske brist, hvor denne religionen faktisk bryter med alle de verdiene de sjøl forlanger deler av folket skal besitte.

Sortering dvs kvotering er hensatt til den nye tolkningen av ordet likeverd. Likeverd defineres ut i fra deres for tia, oppfatning av virkeligheten. Likeverd gjelder som følger av dette, bare innenfor deres definerende boks. Den definerende boks har ingen andre rett til å kritisere eller sette spørsmålstegn ved. De liker og leke med ord, gi de nye meninger og frata de meninger, ettersom det passer inn i deres eget verdensbilde. Noen ganger passer ordene andre ganger ikke. Derfor er det lett for folket og mistforstå ordenes betydning.

Da dette er forvirrende for alle (folket) utenforstående boksen, og da er de (folket) fullt ut berettiga og defineres de som xenofobe, dumme og uvitende. De (folket) som oppfatter virkeligheten på kroppen, altså annerledes enn antirasistene, føler da feil. Og som følge av dette berettiga til forfølgelse og mobbing.

Videre akter de ikke sjøl å stå opp for sine handlinger da de sender andre (folket) ut i krigen for dem. Når da folket ikke følger opp deres ideer/idealer og flytter vekk fra det flerkulturelle paradiset, erklæres folket som xenofobi rasistiske uvitende idioter. Sjøl distanserer de seg fra de uvitende bak en felles front, den hellige edle egenopphøyde ide de kan beskue folket ut i fra. Ideen om egen fortreffelighet. Fortreffelighetens perfekthet, altså dem sjøl med øyenbryna høyt hevet over egeninnsiktens briller også kalt kikkerter.

Kikkertene uten vidvinkel som de beskuer folket i fra. De ser inn i kikkerten motsatt vei, som alle veit ser alle (folket) mindre ut. Dette gjøres for og bevise sin rett i at folk faktisk er mindre enn dem sjøl. Slik skaper de sin uomtvistelige virkelighet om at de andre (folket) faktisk Er mindre en dem sjøl..

Sjøl går de rundt med skylapper som fornekter dem og se skyggene på utsiden av hula. De laller seg inn utopia og anklager alle som ikke beveger seg innenfor rammene av den ideverden de sjøl har hensatt seg i gjennom sine idefabrikker. Idefabrikken består kun av en ide og ideen gjentas til *sannheten* er etablert.

Antiantirasistisk
Fabelfjes

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar